Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı" tarafından karşılanacaktır. Ancak, katılımcılar ulaşım giderlerini kendileri karşılayacaklardır.

Ziraat fakültesi başta olmak üzere coğrafya, tarih, arkeoloji, jeoloji, biyoloji, peyzaj mimarlığı gibi farklı bölümlerde öğrenim gören öğrenciler projeye katılabileceklerdir. Proje çalışmasına 25 öğrenci kabul edilecektir. Ancak, aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan öğrencilere projeye katılımcı olarak seçilmelerinde belirli bir öncelik tanınacaktır:

 

-Daha önce TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programına katılmamış olması

-Çevreci STK’lara ya da topluluklara üye olması (örneğin TEMA Vakfı, Çekül, Çevre Vakfı v.b).

-Herhangi bir sağlık problemi taşımıyor olması

- Lisans not ortalamasının 2.00 üstünde olması 

 -Projenin tematik konularına uygun seçmeli ders almış olması

Not: Katılımcılar başvuru esnasında başvuru formlarının yanında transkriplerini de ekleyeceklerdir.

Katılımcılar, Başvuru formunu Word ortamında doldurduktan sonra formun renkli çıktısına imza atarak (ıslak imza) formu PDF olarak adem.yulu@igdir.edu.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir.

Önemli not: 2 Ağustos 2021 tarihinden sonra gönderilecek başvuru formları değerlendirilmeye alınmayacaktır.